ویدئوهای سایت

person
نمایش موسیو آنجل
نمایش موسیو آنجل نمایش موسیو آنجل نمایش موسیو آنجل نمایش موسیو آنجل نمایش موسیو آنجل نمایش موسیو آنجل نمایش موسیو آنجل
عکس از
نمایش موسیو آنجل
۲۲ مرداد تا ۰۹ شهریور

نمایش موسیو آنجل

نامشخص
70 دقیقه

خلاصه داستان


جزئیات تئاتر


علیرضا حاتمی
علیرضا حاتمی، حمید رضا قاسمی
نامشخص
نمایش موسیو آنجل
نمایش موسیو آنجل
نمایش موسیو آنجل
نمایش موسیو آنجل

عوامل


اخبار و نقد و بررسی


تئاتر های مشابه