ویدئوهای سایت

person
کمدی انسانی
کمدی انسانی کمدی انسانی کمدی انسانی کمدی انسانی
عکس از
کمدی انسانی
کمدی انسانی
۲۷ دی ۱۳۹۶

کمدی انسانی

نامشخص
100 دقیقه
کمدی

خلاصه داستان


این فیلم یک کمدی موقعیت از زندگی تراژیک فردی است که می‌ بایست علی‌ رغم خواست درونی اش همرنگ با مردم پیرامونش زندگی کند ….

جزئیات


محمدهادی کریمی
محمدهادی کریمی
محمدهادی کریمی
نامشخص
کمدی انسانی
کمدی انسانی
کمدی انسانی
کمدی انسانی

عوامل


اخبار و نقد و بررسی


های مشابه