اد هریس
اد هریس
اد هریس
اد هریس
اد هریس
نام فارسی :
اد هریس
نام انگلیسی :
Ed Harris
تاریخ تولد : ۱۳۲۹/۰۹/۰۷ (۱۹۵۰/۱۱/۲۸) : ۶۸ سال
محل تولد :